ALL
8 UNDER
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 50Back Boys
Girls 100Back  
Girls 50Breast Boys
Girls 100Breast  
Girls 50Fly Boys
  100Fly Boys
Girls 200IM  

10 UNDER
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 50Back Boys
Girls 100Back Boys
Girls 50Breast Boys
Girls 100Breast Boys
Girls 50Fly Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 200FR Boys
Girls 200MR Boys

11-12
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 800Free Boys
Girls 1500Free Boys
Girls 50Back Boys
Girls 100Back Boys
Girls 200Back Boys
Girls 50Breast Boys
Girls 100Breast Boys
Girls 200Breast Boys
Girls 50Fly Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 400IM Boys
Girls 200FR Boys
Girls 400FR Boys
Girls 200MR Boys
Girls 400MR Boys

13-14
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 800Free Boys
Girls 1500Free Boys
Girls 100Back Boys
Girls 200Back Boys
Girls 100Breast Boys
Girls 200Breast Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 400IM Boys
Girls 200FR Boys
Girls 400FR Boys
Girls 200MR Boys
Girls 400MR Boys

15-16
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 800Free Boys
Girls 1500Free Boys
Girls 100Back Boys
Girls 200Back Boys
Girls 100Breast Boys
Girls 200Breast Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 400IM Boys

15-18
Girls 200FR Boys
Girls 400FR Boys
Girls 200MR Boys
Girls 400MR Boys

17-18
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 800Free Boys
Girls 1500Free Boys
Girls 100Back Boys
Girls 200Back Boys
Girls 100Breast Boys
Girls 200Breast Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 400IM Boys

OPEN
Girls 50Free Boys
Girls 100Free Boys
Girls 200Free Boys
Girls 400Free Boys
Girls 800Free  
Girls 100Back Boys
Girls 200Back  
Girls 100Breast Boys
Girls 200Breast Boys
Girls 100Fly Boys
Girls 200Fly Boys
Girls 200IM Boys
Girls 400IM